Encara no coneixes l’APP ESS Bages?

Gràcies a l’APP ESS Bages podràs conèixer totes les iniciatives de l’Economia Social i Solidària del Bages. A més a més, també podràs seguir les accions i esdeveniments relacionats que es duen a terme a la comarca.

Com la puc descarregar?
L’APP és totalment gratuïta i la podràs descarregar fent un sol clic a aquí.

Què hi puc trobar?
Dins d’aquesta aplicació per a dispositius mòbils podràs trobar-hi:
– Informació sobre l’Economia Social i Solidària
– Localització i informació de les iniciatives que es regeixen pels criteris de l’ESS al Bages
– Accions i esdeveniments importants
– Actualitat en el territori en temes d’ESS

Com funciona?
Consulta el mapa interactiu i descobreix totes les iniciatives d’ESS presents al territori.

Descarrega’t l’ESS Bages i uneix-te al #consumresponsable!