Impuls del consum d’ESS de l’Administració pública

En el marc del programa per impulsar l’economia social i solidària, l’Ajuntament de Manresa ha creat un grup de treball intern per tal d’incorporar nous proveïdors que siguin empreses que es guien pels valors d’aquest tipus d’economia. Entre els proveïdors actuals ja hi ha algunes empreses d’economia social i solidària i ja hi ha un avantprojecte sobre les clàusules socials que caldrà tenir en compte.