Mesures COVID19

En aquest apartat podeu consultar la informació sobre les mesures preses a causa del Covid19 i les seves afectacions.

  • MESURES DE SUPORT A LES EMPRESES I TREBALL AUTÒNOM

Des del CEDEM de Manresa s’ofereix assesorament telefònic de 9h a 14h. També pots consultar totes les mesures aquí.

  • MESURES ESPECIFIQUES PER A COOPERATIVES

– Reunions del consell rector:

Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma, les sessions del consell rector de les cooperatives podran celebrar-se per videoconferència i també es podran adoptar acords mitjançant votació per escrit i sense sessió.

– Presentació dels comptes anuals:

El termini de tres mesos, comptant des del tancament de l’exercici social, perquè el Consell Rector formuli els comptes anuals, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se un altre cop durant tres mesos més.

Article 40, apartat 1, del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

Si ets una cooperativa i vols saber más sobre aquestes mesures pots visitar aquest enllaç.

 

FONS DE CONTINGÈNCIA DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

S’està valorant la possibilitat d’engegar un Fons de Contingència de l’Economia Solidària des de diverses iniciatives de l’Economia Social, per tal de donar suport financer a les entitats davant la situació econòmica que deixarà la pandèmia. Per tal d’engegar la iniciativa, s’està fent una cerca col·lectiva (mapeig) d’iniciatives socioeconòmiques que des de la intervenció directa estan donant resposta a necessitats concretes que situades en 5 sectors: Alimentació, tèxtil, cures, construcció i tecnologia.

La intenció és poder detectar tots aquells projectes que des de la pròpia ideosincràcia doneu o podrieu donar resposta a alguna d’aquestes necessitats des d’aquests àmbits i saber si podrieu necessitar suport financer per desenvolupar activitats en aquest sentit. No es tracta d’impulsar grans reconversions productives, ni nous macroprojectes, sinó d’acompanyar i facilitar, i recolzar aquestes iniciatives a nivell financer.

És per això que les entitats que us sentiu identificades us podeu posar en contacte amb el vostre Ateneu Cooperatiu de referència per tal de canalitzar la iniciativa i la necessitat.

Font: Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central